CONDIŢII GENERALE DE ACORDARE A GARANŢIEI

Toate componentele si echipamentele livrate corespund cerintelor legislatiei romanesti si europene privind protectia consumatorului, protectia mediului si corespund intru-totul specificatiilor de transport, depozitare si utilizare ale fabricantului. Toate acestea, plus conditiile de service si garantie sunt cele stipulate in doua documente importante:

Declaratia de Conformitate si Certificatul de Garantie, care cuprind:

 • numar de inregistrare, data;
 • denumirea exacta a produsului, modelul, seria;
 • termenul de garantie, data vanzarii – punerii in functiune;
 • seria (numar) de fabricatie;
 • certificatului de garantie si declaratiei de conformitate si organismul care certifica;
 • clientul produselor.
 • agentul economic autorizat pentru interventii in perioada de garantie.

Conditiile generale in care se acorda garantia sunt specificate mai jos, daca nu exista alte precizari in documentele remise la vanzare impreuna cu produsul:

SC KRONLIFT SRL declara pe propria raspundere conformitatea cu legislatia in vigoare Legea nr. 449 din 12/11/2003, Standardele SR EN 81-20/50, Directiva de lifturi 2014/33/CE, Prescriptii tehnice PT R1/2010 sau PT R2/2010 – colectia ISCIR (dupa caz) si comanda/contractul clientului.

Garantia se acorda numai cu conditia efectuarii lucrarilor de intretinere periodica cu un agent economic autorizat de KRONLIFT SRL astfel:

Pentru echipamentele comercializate si instalate direct de SC KRONLIFT SRL: la adresa de instalare, iar in cazul componentelor mici, uşor transportabile, la sediul firmei noastre din Bucureşti: Str Drumul Muntele Gaina nr. 60B, Parter, sector 1, Bucuresti, Romania – Tel: (021) 242 1466

Alţi agenţi de service autorizaţi:

– la adresa de instalare, iar in cazul componentelor mici, uşor transportabile, la sediul agentului autorizat, nominalizat in certificatul de garanţie.

– Vanzatorul este obligat sa faca, la vanzare, proba de buna functionare si sa explice modul de utilizare; sa completeze citet rubricile din certificatul de garantie si sa il predea cumparatorului semnat si stampilat; sa inmaneze cumparatorului instructiunile de utilizare si certificatul de garantie, urmand ca acestea sa semneze de primirea acestora; sa faca instructajul privind modul de punere in functiune, utilizare, intretinere; sa suporte toate cheltuielile de diagnosticare si reparare a echipamentului in cazul defectarii acestuia in perioada de garantie.

– La solicitarea acordarii garantiei pentru un produs comercializat de KRONLIFT SRL va fi necesar sa ne transmiteti o mentionare scrisa a defectului constatat, impreuna cu o copie a certificatului de garantie. Lipsa unuia dintre detaliile mentionate mai sus atrage imposibilitatea noastra de a asigura garantia. De asemenea se va refuza receptia in vederea asigurarii garantiei pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau sigiliile de garantie intacte.

– in cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei (datorate convingerii eronate a clientului ca ar exista un defect) ne rezervam dreptul de a cere clientului contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect. Costul manoperei si a eventualei deplasari la adresa de instalare va fi calculat de noi in momentul finalizarii investigatiei si nu poate fi mai mic de 100 Euro+TVA la cursul zilei.

– Garantia nu se acorda produselor, partilor de produs sau componentelor care, in opinia noastra sau a agentului de service (motivata in scris) s-au defectat datorita folosirii neconforme cu instructiunile de utilizare sau a accidentelor.

– Garantia se acorda numai clientilor si revanzatorilor nostri, noi nefiind in nici un caz raspunzatori in fata tertilor care vor fi achizitionat produse comercializate de la noi prin acestia.

– in cazul efectuarii de reparatii pentru echipamentele aflate in garantie, firma noastra nu este raspunzatoare pentru eventualele pierderi rezultate din nefunctionarea/neutilizarea echipamentelor pe perioada reparatiilor.

– Specialistii departamentul tehnic al KRONLIFT SRL vor solutiona orice problema de service in garantie in termen de maxim 10 zile lucratoare de la constatarea defectului. În cazul in care, datorita unor probleme de aprovizionare, nu se vor putea inlocui echipamentele defecte in perioada mai sus precizata, se va prelungi perioada de garantie cu numarul de zile in care respectivele bunuri nu vor putea fi utilizate de clienti.

– Pe perioada duratei medii de utilizare de 10 ani firma noastra asigura piese de schimb. De asemenea asiguram service postgarantie.

– Daca nu se specifica altfel la rubrica „Termen de garantie” din certificatul de garantie, garantia acordata este 24 luni pentru instalatiile complete de ascensor si 12 luni pentru componente livrate separat.

Produsele consumabile şi accesoriile nu beneficiază de garanţie. In categoria materialelor consumabile sunt incluse urmatoarele:

 1. role, cabluri si patine pentru usile de palier si de cabina,
 2. acumulatori (inclusiv UPS),
 3. patine si role cabina si contragreutate,
 4. cablurile de tractiune/roti de frictiune-deviere,
 5. corpuri/lampi de iluminat cabina si put ascensor

Pierderea garantiei

Nu se acorda garantie in urmatoarele cazuri:

– Defectele provocate de utilizator ca urmare a nerespectarii instructiunilor din manualul de utilizare privind utilizarea si intretinerea indicate de furnizor in documentatia care insoteste produsul.

– Defectele provocate de alimentarea necorespunzatoare cu energie electrica (fluctuatii ale tensiunii de alimentare), lipsa prizei de pamant sau defectiuni la aceasta.

– Defecte aparute in urma neefectuarii lucrarilor de intretinere periodica, ca urmare a refuzului clientului de a incheia un contract de intretinere cu un agent de service autorizat de KRONLIFT SRL

– Interventiile asupra echipamentului – indiferent de natura lor – de catre personal neautorizat de firma KRONLIFT SRL.

– Spargeri, deteriorari mecanice datorate oricarui fel de lovituri, intemperii, catastrofe, etc.

Pin It on Pinterest