Notificare de confidenţialitate Kronlift

Kronlift doreşte să te familiarizezi cu modul în care colectăm, utilizăm şi divulgăm Datele cu caracter personal. Această Notificare de confidenţialitate a fost concepută pentru a te ajuta să înţelegi practicile noastre de confidenţialitate, inclusiv ce Date cu caracter personal colectăm, de ce le colectăm, în ce scopuri le utilizăm şi cum le protejăm, precum şi drepturile tale personale.

 1. Introducere

La Kronlift, ne străduim să onorăm confidențialitatea și securitatea utilizatorilor, clienților și furnizorilor noștri, precum și a reprezentanților acestora, în legătură cu toate produsele, serviciile, aplicațiile și site-urile furnizate de Kronlift  și oricare dintre afiliații săi care acționează în calitate de operator în conformitate cu normele și reglementările relevante privind protecția datelor.

 1. Scopul Site-urilor

Site-urile furnizează informații cu privire la Kronlift, produsele, soluțiile și serviciile sale, oportunități de angajare și informații pentru investitori.

Anumite Site-uri au formulare speciale prin intermediul cărora vizitatorii interesați ai Site-ului pot solicita informații suplimentare cu privire la produsele și serviciile Kronlift.

Informațiile privind activitățile de prelucrare legate de portalul de recrutare al Kronlift se vor desfasura separat.

 1. Scopul prezentei Politici privind Confidențialitatea Online

Prezenta Politică privind Confidențialitatea Online explică modul în care gestionăm și tratăm datele dvs. atunci când vizitați Site-urile

Kronlift tratează datele cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

Prezenta Politică privind Confidențialitatea Online descrie tipul de date cu caracter personal pe care Kronlift le colectează de la utilizatorii Site-urilor, metoda de colectare și scopurile pentru care Kronlift poate utiliza, partaja sau divulga astfel de date cu caracter personal.

Termenul „date cu caracter personal” din prezenta Politică privind Confidențialitatea Online înseamnă orice informație care identifică sau ar putea fi utilizată în mod rezonabil pentru a identifica orice persoană fizică sau juridica.

Prezenta Politică privind Confidențialitatea Online nu este neapărat o descriere cuprinzătoare a prelucrării datelor de către noi. Este posibil ca alte declarații privind protecția datelor (sau Termeni și Condiții Generale, Condiții de Participare sau documente similare) să se aplice circumstanțelor specifice.

În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal ale altor persoane (cum ar fi membrii de familie, colegii de serviciu), este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că persoanele respective sunt conștiente de această Declarație privind Protecția Datelor și să ne furnizați datele acestora numai dacă vă este permis să faceți acest lucru și aceste date cu caracter personal sunt corecte.

Recunoașterea de către dvs. a prezentei Politici privind Confidențialitatea Online

Prin utilizarea Site-urilor, sunteți de acord că datele dvs. cu caracter personal pot fi colectate, utilizate și divulgate în conformitate cu prezenta Politică privind Confidențialitatea Online. Dacă nu sunteți de acord cu prezenta Politică privind Confidențialitatea Online, nu continuați să utilizați Site-urile.

 1. Modul în care ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la prezenții Termeni și prezentele Condiții Online, vă rugăm să ne contactați la adresa:

Drum Muntele Gaina 60B C, Sector 1, Bucuresti, Romania

Telefon: +021 242 1466

Email: OFFICE@KRONLIFT.RO

 1. Modul în care colectăm și procesăm datele cu caracter personal

Când, cum și ce fel de date cu caracter personal colectăm

Kronlift tratează datele cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Putem colecta datele dvs. cu caracter personal în cursul activității noastre, inclusiv prin intermediul utilizării Site-urilor noastre.

Anumite Site-uri au formulare speciale prin intermediul puteți solicita informații suplimentare cu privire la produsele și serviciile Kronlift. Când trimiteți o astfel de solicitare sau transmiteți electronic informații către Kronlift în orice mod (de exemplu, prin intermediul formularului de contact online, prin e-mail, prin completarea unui sondaj pentru clienți sau a unui formular privind opinia dvs., prin intermediul participării la un concurs etc.) vi se poate solicita să furnizați anumite informații, inclusiv, dar fără limitare la detalii de contact, de exemplu, numele dvs., funcția dvs., compania dvs., adresa dvs., numărul dvs. de telefon, adresa dvs.de e-mail sau domeniul dvs. de activitate.

Putem colecta date privind dispozitivul dvs.

De asemenea, ne puteți furniza date cu privire la dispozitivul dvs., contul clientului sau al furnizorului dvs. etc. Aceste tipuri de date vor fi, în multe cazuri, considerate date cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. În cazul în care alegeți să refuzați furnizarea oricăror date cu caracter personal solicitate de noi, este posibil să nu puteți obține accesul la anumite părți, servicii sau funcții ale Site-urilor și este posibil ca noi să nu putem răspunde solicitării dvs.

Putem înregistra în mod automat anumite informații tehnice

Prin utilizarea Site-urilor noastre, anumite informații tehnice și de altă natură sunt dezvăluite în mod automat de către computerul dvs. și înregistrate de către noi (cum ar fi adresa dvs. de rețea, tipul browserului dvs., site-ul de pe care ați accesat site-ul nostru) în scopuri operaționale și de securitate și pentru a înțelege mai bine utilizarea Site-urilor noastre.

 1. Scopul Prelucrării, Categoriile de Date cu Caracter Personal, Temeiuri Juridice

Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru a vedea, atunci când utilizați Site-urile noastre, în ce scop prelucrăm (utilizăm, stocăm, partajăm etc.) datele cu caracter personal, care categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate, precum și temeiurile juridice pentru o astfel de prelucrare.

Categorii de Date cu Caracter Personal

Temeiuri juridice

Când vă abonați la un buletin informativ

Datele cu caracter personal pe care le colectăm ne permit să vă trimitem buletine informative pentru a vă ține la curent cu produsele și serviciile noastre.

Numele și prenumele, numele companiei, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, informațiile cu privire la produsul sau serviciul pe care l-ați achiziționat sau de care sunteți interesat.

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. de a primi buletinele noastre informative. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este legală, deoarece este necesară pentru a ne permite să vă furnizăm buletinele noastre informative. Vă puteți dezabona de la acest serviciu în orice moment.

Când trimiteți o solicitare de contact

Datele cu caracter personal pe care le colectăm ne permit să prelucrăm solicitarea dvs. specifică și răspunsul nostru la aceasta.

Datele de contact și informațiile privind solicitarea dvs. de contact            Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este legală, deoarece este necesară pentru gestionarea solicitării dvs. și furnizarea unui răspuns adecvat.

Când trimiteți o solicitare media

Datele cu caracter personal pe care le colectăm ne permit să prelucrăm solicitarea dvs. media și răspunsul nostru la aceasta.

Datele de contact și informațiile privind solicitarea dvs. media     Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este legală, deoarece este necesară pentru gestionarea solicitării dvs. și furnizarea unui răspuns adecvat.

Când sunați la centrul nostru de apeluri în situații de urgență

Datele cu caracter personal pe care le colectăm ne permit să comunicăm cu dvs. în situații de urgență și să alocăm un serviciu de salvare.

Putem înregistra detalii ale comunicării în măsura permisă de legea aplicabilă.

Numele și prenumele, locația, numărul de telefon, datele de contact, alte informații pentru a răspunde la apelul dvs. și pentru a aloca un serviciu de salvare

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta cerințele legale privind siguranța. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este legală, deoarece este necesară pentru evaluarea situației de urgență și pentru alocarea unui serviciu de salvare.

Când sunați la centrul nostru de apeluri pentru solicitări cu caracter general

Datele cu caracter personal pe care le colectăm ne permit să prelucrăm solicitarea dvs. și răspunsul nostru la aceasta.

Numele și prenumele, numele companiei, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, informațiile cu privire la solicitarea dvs. și cu privire la produsul sau serviciul legat de aceasta

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este legală, deoarece este necesară pentru gestionarea solicitării dvs. și furnizarea unui răspuns adecvat.

Când participați la sondaje pentru clienți

Datele cu caracter personal pe care le colectăm ne permit să primim opinia dvs. cu privire la produsele și serviciile noastre, să evaluăm, să analizăm și să îmbunătățim produsele și serviciile noastre și să-i formăm pe angajații noștri.

Numele și prenumele, numele companiei, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, opinia dvs. cu privire la produsele sau serviciile noastre. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este legală, deoarece este necesară pentru gestionarea relației noastre cu dvs. și pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre.

 1. Cât timp păstrăm Datele dvs. cu Caracter Personal

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Kronlift ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura faptul că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate doar pentru perioada minimă necesară pentru scopurile stabilite în prezenta Politică privind Confidențialitatea Online. Prelucrăm și păstrăm datele dvs. cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru scopurile în care le-am colectat; pentru îndeplinirea obligației noastre contractuale, adică pe întreaga durată a activității sau a relației de angajare (de la inițiere, în timpul executării contractului și până la încetarea acestuia); pentru respectarea obligațiilor legale sau pentru alte scopuri urmărite în cadrul prelucrării, precum și după această perioadă în conformitate cu obligațiile legale privind păstrarea și documentația.

Imediat ce datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile menționate mai sus, acestea vor fi șterse sau anonimizate, în măsura în care acest lucru este posibil.

 1. Transferul datelor cu caracter personal către alte părți (în interiorul / exteriorul SEE)

Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal

În temeiul unui proces juridic valabil, cum ar fi un mandat de percheziție, o citație sau o hotărâre judecătorească / guvernamentală, putem permite accesul la orice informații (inclusiv la astfel de categorii de date cu caracter personal) furnizate Kronlift, pentru a respecta acest proces și pentru a ne proteja drepturile și bunurile. În cazul în care acest lucru este autorizat printr-un mandat, putem, de asemenea, să permitem accesul la aceste informații în cazuri de urgență deosebite, în care siguranța fizică este în pericol.

Mai mult, Kronlift își rezervă dreptul de a divulga orice informații obținute de la sau în legătură cu dvs. unor terțe părți în legătură cu o fuziune, o achiziție, un faliment sau vânzarea tuturor sau a majorității activelor Kronlift.

Partajăm datele dvs. cu caracter personal cu alte entități Kronlift și cu terțe părți din afara Kronlift

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către alte entități Kronlift, precum și către orice terțe părți cărora entitatea Kronlift relevantă subcontractează integral prelucrarea sau o parte a acestei prelucrări. Acestea pot include, de exemplu, furnizorii de servicii de e-marketing, furnizorii de servicii de găzduire, suportul tehnic și orice alte funcții relevante.

Aceștia vor prelucra astfel de date cu caracter personal numai în scopurile enumerate în prezenta Politică privind Confidențialitatea Online și sunt de acord să le trateze în conformitate cu aceasta. Aceștia pot prelucra datele dvs. cu caracter personal doar în același mod în care îi este permis Kronlift să le prelucreze.

Nu vindem datele dvs. cu caracter personal

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenta Politică privind Confidențialitatea Online sau în cadrul altor declarații privind protecția datelor aplicabile în cazuri specifice, nu vindem, nu tranzacționăm, nu acordăm licență și nu închiriem datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți din afara Kronlift.

 1. Drepturile Dumneavoastra.

Modul în care puteți accesa datele dvs. cu caracter personal și vă puteți exercita celelalte drepturi

Va trebui să includeți detaliile dvs. personale, precum și anumite mijloace de verificare a identității dvs. (de exemplu, copia cărții de identitate sau a permisului de conducere). În cazul în care solicitarea este trimisă de către o altă persoană decât dvs., fără a furniza dovezi că solicitarea a fost efectuată în mod legitim în numele dvs., solicitarea va fi respinsă.

Vă rugăm să rețineți că Kronlift poate respinge solicitările care sunt excesive sau implică o utilizare abuzivă a dreptului relevant.

De asemenea, vă rugăm să rețineți că unele dintre aceste drepturi pot fi limitate în cazul în care Kronlift are un interes major sau o obligație legală de a continua prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

10.1 Dreptul de acces și portabilitatea datelor

Este posibil să aveți dreptul de a obține confirmarea cu privire la faptul dacă Kronlift prelucrează date cu caracter personal în legătură cu dvs. și, dacă da, să obțineți acces la o copie a acestora. În cazul în care solicitați copii suplimentare, este posibil să fie necesar să percepem o taxă rezonabilă.

Cu privire la anumite tipuri de date, este posibil să aveți și un drept la portabilitatea datelor.

10.2 Acuratețea datelor: dreptul la rectificare și dreptul la ștergere

Este posibil să aveți posibilitatea de a rectifica sau de a obține ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. Dreptul la ștergere este supus diferitelor excepții, în special în ceea ce privește datele cu caracter personal a căror prelucrare este necesară pentru apărarea în cadrul unui litigiu sau pentru respectarea cerințelor legale privind păstrarea.

10.3 Limitele prelucrării: dreptul la restricționare și Dreptul la opoziție și retragerea consimțământului

Este posibil să aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și vom face acest lucru

în cazul în care ne bazăm pe propriile noastre interese legitime sau interesele legitime ale altcuiva de a prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care

putem demonstra temeiuri juridice convingătoare pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, este posibil să aveți dreptul de a vă opune acestui lucru în orice moment.

În cazul în care orice prelucrare este bazată pe consimțământ, puteți avea dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment (fără ca acest lucru să afecteze prelucrarea înainte de retragerea consimțământului).

10.4 Dreptul de a depune o plângere la autoritățile de supraveghere

Este posibil să aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere, în special la autoritatea de protecție a datelor competentă pentru locul dvs. de reședință sau la autoritatea de supraveghere principală a Kronlift și anume:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa : B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211

Fax: +40.318.059.212

 1. Modul în care protejăm Datele dvs. cu Caracter Personal

Securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să păstrăm datele dvs. cu caracter personal securizate și am pus în aplicare politici, reguli și măsuri tehnice adecvate pentru a vă proteja informațiile personale pe care le avem sub controlul nostru împotriva accesului neautorizat, utilizării sau divulgării necorespunzătoare, modificărilor neautorizate și distrugerii ilegale sau pierderii accidentale.

Toți angajații, partenerii, consultanții, lucrătorii noștri și persoanele împuternicite de operator (adică cele care prelucrează datele dvs. cu caracter personal în numele nostru, în scopurile enumerate mai sus), care au acces la datele dvs. cu caracter personal și sunt asociate cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, sunt obligați să respecte confidențialitatea acestor date.

 1. Trimiteri către alte Site-uri

Putem furniza trimiteri către site-uri care nu aparțin de Kronlift

Prezenta Politică privind Confidențialitatea Online se aplică doar Site-urilor, nu și site-urilor deținute de terțe părți. Putem furniza trimiteri către alte site-uri care considerăm că v-ar putea interesa. Cu toate acestea, datorită caracterului internetului, nu putem garanta standardele de confidențialitate ale acestor site-uri și nu ne putem asuma răspunderea pentru conținutul site-urilor, altele decât Site-urile Kronlift.

Prezenta Politică privind Confidențialitatea Online nu se aplică niciunui site la care se face trimitere și care nu este un site Kronlift. Ori de câte ori accesați o trimitere către alte site-uri, trebuie să dați dovadă de precauție și să citiți politicile privind confidențialitatea ale site-ului în cauză.

 1. Utilizarea Plugin-urilor Rețelelor de Socializare

Modul în care utilizăm Marcajele de Socializare (de exemplu, Facebook, Twitter, Google+ sau LinkedIn)

În cazul în care utilizați Marcaje de Socializare, veți trimite informații identificabile platformei de socializare respective. Orice comentarii sau activități rezultate din utilizarea de către persoane a Marcajelor Sociale nu sunt controlate sau aprobate de Kronlift, iar Kronlift nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru acestea. Persoanele care partajează conținutul Kronlift prin intermediul Marcajelor de Socializare nu sunt autorizate să comunice în numele sau să reprezinte Kronlift. Perspectivele și opiniile acestora trebuie să fie strict considerate ca aparținând exclusiv acestora și nu ca aparținând Kronlift.

Prezenta Politică privind Confidențialitatea Online nu se aplică niciunui site la care se face trimitere și care nu este un site Kronlift. Ori de câte ori accesați o trimitere către alte site-uri, trebuie să dați dovadă de precauție și să citiți politicile privind confidențialitatea ale site-ului în cauză.

Prevederile din cadrul Termenilor și Condițiilor Kronlift și din cadrul prezentei Politici privind Confidențialitatea Online care se referă la trimiterile către alte site-uri se aplică, de asemenea, Marcajelor de Socializare.

Site-urile terțelor părți și platformele de socializare pot colecta datele dvs. cu caracter personal

În cazul în care utilizați Marcaje de Socializare, veți trimite informații identificabile platformei de socializare respective. Orice comentarii sau activități rezultate din utilizarea de către persoane a Marcajelor Sociale nu sunt controlate sau aprobate de Kronlift, iar Kronlift nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru acestea. Persoanele care partajează conținutul Kronlift prin intermediul Marcajelor de Socializare nu sunt autorizate să comunice în numele sau să reprezinte Kronlift. Perspectivele și opiniile acestora trebuie să fie strict considerate ca aparținând exclusiv acestora și nu ca aparținând Kronlift.

Prezenta Politică privind Confidențialitatea Online nu se aplică niciunui site la care se face trimitere și care nu este un site Kronlift. Ori de câte ori accesați o trimitere către alte site-uri, trebuie să dați dovadă de precauție și să citiți politicile privind confidențialitatea ale site-ului în cauză.

 1. Module Cookie și Alte mijloace de Identificare

Ce este un modul Cookie

Un modul Cookie este o mică porțiune de date pe care un site o stochează pe computerul sau dispozitivul mobil al vizitatorului. Acestea sunt utilizate la scară largă pentru a face site-urile să funcționeze sau să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații proprietarilor site-ului respectiv.

Utilizarea de către noi a modulelor Cookie

Site-urile noastre utilizează module Cookie, etichete pixel și alte forme de identificare și stocare locală (denumite împreună „module Cookie” în prezentul document) pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori ai site-ului nostru și ai site-urilor din rețeaua noastră. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență plăcută atunci când navigați pe site-ul nostru și pe site-urile rețelei noastre și, de asemenea, ne permite să îmbunătățim site-urile noastre și serviciile noastre.

Puteți afla mai multe informații cu privire la modulele Cookie pe care le utilizăm pe Site-urile noastre prin parcurgerea Politicii noastre privind Modulele Cookie.

 1. Modificări aduse prezentei Politici privind Confidențialitatea Online

Ne rezervăm dreptul, la propria noastră discreție, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din prezenta Politică privind Confidențialitatea Online în orice moment. Vom notifica orice astfel de modificări în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Pin It on Pinterest