Termenii de utilizare

Condiții de utilizare

 1. Acceptarea termenilor de utilizare
 2. Modificarea termenilor
 3. Politica de confidențialitate
 4. Neasumarea responsabilității
 5. Excluderea garantiei
 6. Modulele Cookie
 7. Limitarea răspunderii
 8. Conținut generat de o terță parte/Software
 9. Drepturi de autor și Mărci înregistrate
 10. Drepturi de proprietate în Site-ul Web
 11. Modul în care ne puteți contacta
 12. Indemnizație și plată
 13. Închiderea site-ului
 14. Produsele Kronlift
 15. Soluționarea litigiilor
 16. Clauza de nulitate a drepturilor
 17. Clauza de renunțare la drepturi
 18. Titluri

Acest “Site web” (“Web Site”) vă este oferit de către S.C. KRONLIFT SRL, persoană juridică Română, cu sediul în București, Drum Muntele Gaina 60B C, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/5490/2011, cod unic de înregistrare fiscală 28428580, (“Kronlift”)

Următorii termeni de utilizare guvernează accesul dumneavoastră și utilizarea acestui Site web. De asemenea, termenii și condițiile specifice se pot aplica şi pentru conținut, date, materiale sau informații specifice indicate sau disponibile pe acest site (“Site Web”) și la conținutul specific (“Conținut”) de date, materiale, sau informații pe care le puteţi încărca, înregistra și/sau prezenta pe site-ul web (“Conținut generat de utilizator”), sau pentru tranzacțiile efectuate prin intermediul acesui Site web. Acești termeni specifici se adaugă la acești Termeni de utilizare, și, în situațiile specificate în mod expres, putând înlocuii acești Termeni de utilizare.

 1. Acceptarea Condiţiilor de utilizare

Prin accesarea sau utilizarea acestui Site web, vă exprimaţi acordul şi acceptul asupra Termenilor de utilizare și asupra tuturor termenilor și condițiilor indicate sau la care se face referire, precum și orice termeni și condiții indicaţi anterior pe acest Site web. În cazul în care NU sunteți de acord cu toți acești termeni, NU accesați sau utilizați acest Site Web.

 1. Modificarea Termenilor

Acești termeni de utilizare pot fi modificați de către Kronlift în orice moment. Aceștia urmând să intre în vigoare în momentul publicării pe site. Prin continuarea accesării sau utilizării Site-ului web în urma publicării acestorra, sunteți obligat să acceptați aceste modificări. Sunteți rugat să revizuiți cu regularitate orice termeni și condiții aplicabile. Alte site-uri Kronlift pot avea proprii termeni de utilizare, care se aplică site-urilor web în cauză.

Kronlift își rezervă dreptul de a deconecta sau de a efectua modificări sau actualizări ale site-ului web şi asupra conținutului site-ului web, în orice moment, fără nicio notificare. De asemenea, Kronlift își rezervă dreptul de a restricționa, refuza sau limita accesul oricărei persoane la site-ul web sau a oricărei părți din acesta, imediat, fără nicio notificare și fără niciun motiv, la discreția acesteia.

 1. Politica de confidenţialitate

Informațiile personale furnizate sau colectate prin intermediul sau referitor la acest site web vor fi utilizate conform Politicii de confidențialitate Kronlift, acești Termeni de utilizare fiind supuși Politicii de confidențialitate, conform regulilor indicate pe acest Site web.

 1. Neasumarea responsabilităţii

TOATE INFORMAȚIILE (INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA TEXTE, IMAGINI, GRAFICE, LEGĂTURI, ȘI ALTE MATERIALE) DE PE SITE-UL WEB, SUNT FURNIZATE “CA ATARE” ȘI “CONFORM DATELOR DISPONIBILE”. KRONLIFT, FURNIZORII sau PARTENERII PRIN PREZENTUL, DECLARĂ CĂ, CONFORM LEGII, NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU CONȚINUT ȘI NICI NU OFERĂ GARANȚII DE NICIUN TIP, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE, ÎNTREBUINŢAREA ÎN ORICE SCOP PARTICULAR, SAU PENTRU ORICE PROCEDURĂ EFECTUATĂ PE SITE-UL WEB, PENTRU CONȚINUTUL ACESTUIA SAU PENTRU CONȚINUTUL GENERAT DE UTILIZATOR. Nici Kronlift, furnizorii sau partenerii nu oferă garanții și nu declară că (i) Site-ul web va îndeplini toate cerințele (i), că site-ul web nu va fi întrerupt, la timp, în condiții se siguranță sau fără erori, sau (iii) că rezultatele ce pot fi obținute în urma utilizării site-ului web (inclusiv orice informații și materiale de pe acest site web) vor fi corecte, complete, precise, de încredere, sau că vor îndeplini cerințele dumneavoastră.

Acesta este un site public. Nu trebuie să aveți nicio pretenție de confidențialitate referitoare la Conținutul utilizatorului. Nu oferiţi informații confidențiale pe acest site.

Nici Kronlift, furnizorii sau partenerii nu își asumă răspunderea pentru întreruperi sau omisii de internet, ale rețelei sau ale serviciilor de găzduire și nu oferă nicio garanție cu privire la faptul că site-ul web sau serviciile care fac disponibile acest site sau comunicările electronice expediate de Kronlift sunt lipsite de viruși sau de orice elemente dăunătoare.

Orice material descărcat sau obținut sub altă formă în urma utilizării acestui Site web se va face pe propriul dumneavoastră risc. Veți fi unicul responsabil pentru orice daună produsă sistemului calculatorului dumneavoastră sau pentru orice pierdere de date care rezultă din descărcarea oricărui material de acest tip.

 1. Excluderea garantiei

Cu toate că Kronlift depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că conținutul și informațiile sunt exacte și actualizate, acestea pot conține inexactități sau erori tipografice. Conținutul și informațiile afișate pe Site-uri vă sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt disponibile” fără garanții sau declarații de niciun fel. Kronlift refuză și exclude orice garanții sau declarații, acordate în mod expres sau implicit, inclusiv orice garanție cu privire la vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop a Site-urilor în cea mai mare măsură permisă de lege.

În special, Kronlift nu oferă garanții sau declarații, acordate în mod expres sau implicit, cu privire la actualitatea, acuratețea, calitatea, exhaustivitatea sau existența conținutului și a informațiilor publicate pe Site-uri.

În special, Kronlift nu oferă garanții sau declarații, acordate în mod expres sau implicit, cu privire la accesibilitatea tehnică, caracterul adecvat sau lipsa de defecte a Site-urilor.

În special, Kronlift nu oferă garanții sau declarații, acordate în mod expres sau implicit, cu privire la faptul că utilizarea de către dvs. a conținutului și informațiilor afișate pe Site-uri nu va încălca drepturile unor terțe părți.

 1. Modulele Cookie

Colectăm informații despre utilizarea de către dvs. a Site-urilor utilizând module Cookie. Pentru informații suplimentare cu privire la modulele Cookie și detalii cu privire la alegerea dvs. de a vă acorda consimțământul pentru utilizarea acestora sau de a le dezactiva, consultați Politica noastră privind Modulele Cookie.

 1. Limitarea răspunderii

ÎN NICIUN CAZ KRONLIFT, FURNIZORII sau PARTENERII NU VOR FI CONSIDERAȚI RESPONSABILI PENTRU ORICE DAUNE CONSECVENTE, INDIRECTE, ASPRE, SPECIALE SAU AFERENTE INCIDENTELOR, CARE REZULTĂ DIN SAU REFERITOARE LA ACCESUL, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE ACCESARE SAU UTILIZARE A ACESTUI SITE WEB, A CONȚINUTULUI SAU A CONȚINUTULUI UTILIZATORULUI, CHIAR DACĂ KRONLIFT A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE, CU EXCEPȚIA CAZULUI CÂND ACESTE DAUNE SE PRODUC DATORITĂ UNOR FRAUDE SAU DATORITĂ DENATURĂRII FRAUDULOASE A COMPANIEI KRONLIFT.

Dacă trăiți într-o țară sau într-un stat care nu permit excluderea sau limitarea de răspundere sau nicio altă formă de asumare a răspunderii cu privire la garanțiile indicate în Capitolul 4 de mai sus, aceste excluderi sau limitări nu vi se vor aplica dumneavoastră, doar în cazul în care aceste excluderi sau limitări nu sunt permise. În acest caz, astfel de excluderi sau limitări vor fi limitate la cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.

 1. Conţinutul terţă parte/Software

Kronlift nu este responsabil pentru conținutul oricărui site deținut de o altă terță parte care poate fi conectat la site-ul web Kronlift prin hyperlink, indiferent dacă acest hyperlink este furnizat de către site-ul web Kronlift ori de către o terță parte, conform Termenilor de utilizare. Orice legătură de pesite-ul nostru webnu reprezintă o aprobare a acestui alt site, în consecință, nu va fi exprimată nicio evaluare și nu va fi acordată nicio garanție cu privire la precizia, necesitatea sau corespunderea oricărui site la care face legătură acest site web, în consecință nu ne asumăm răspunderea pentru acesta.

Orice software disponibil pentru descărcare de pe și prin intermediul acestui site web este licențiat, fiind supus termenilor contractului de licență aplicabili. Cu excepția situațiilor indicate anterior în contractul de licență aplicabil, software-ul este pus la dispoziția utilizatorilor finali, fiind interzisă în mod expres orice copiere, reproducere sau redistribuire a software-ului. GARANȚIILE, DACĂ EXISTĂ, REFERITORITOARE LA ACEST SOFTWARE, SE APLICĂ CONFORM PREVEDERILOR INDICATE ÎN CONTRACTUL DE LICENȚĂ.  PRIN PREZENTUL, KRONLIFT NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE REPREZENTARE ȘI GARANȚII DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV PENTRU GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE, ÎNTREBUINŢAREA ÎN ORICE SCOP PARTICULAR SAU CU PRIVIRE LA NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR REFERITOARE LA SOFTWARE.

 1. Drepturile de autor și Mărcile înregistrate

Drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate indicate în Conținutul furnizat de Kronlift, afiliații acesteia, filialele, concesionarii brandului și/sau alți parteneri, software-ul de funcționare și publicare a site-ului web, completarea datelor pe site-ul web, și ordinea, secvența și aranjarea site-ului web, toate aparțin Koninklijke Kronlift N.V. și/sau concesionarilor brandului, celorlalți parteneri și licențiatori ai acesteia. Toate drepturile indicate în conținut și neacordate în mod expres prin intermediul prezentului document sunt rezervate.

Utilizarea și înregistrarea denumirii KRONLIFT este rezervată exclusiv companiei noastre. Nu aveți dreptul să utilizați sau să înregistrați numele companiei, numele din statut, denumirea comercială, numele domeniului sau alte denumiri, indicații sau descrieri, din care face parte denumirea Kronlift sau orice altă denumire similară ori alt nume ce reprezintă o parte a denumirii Kronlift.

 1. Drepturile de proprietate în Site-ul Web

Site-ul web este unul public, în consecință, orice informație împărtăşită pe acesta va fi considerată neconfidențială. Dumneavoastra declarați că prezentarea oricăror invenții incluse în Conținutul utilizatorului, furnizate de către dumneavoastră, vor reprezenta o “publicare” a acestei invenții, conform legilor de brevetare aplicabile.

Dumneavostra declarați că orice Conținut al utilizatorului, încărcat și/sau discutat pe site-ul web poate fi supus brevetelor, drepturilor de autor, mărcilor înregistrate sau drepturilor de proprietate intelectuală ale Kronlift, filialelor, afiliaților acesteia, conecesionarilor brandului, ai altor parteneri ori ai terțelor părți. În cazul în care vă gândiți să utilizați orice idei, propuneri, sugestii sau soluții ori un alt Conținut al utilizatorului încărcat pe site-ul web, sunteți obligat să obțineți acordul de proprietate intelectuală înainte de a vă angaja într-o acțiune de utilizare a acestora.

 1. Modul în care ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la prezenții Termeni și prezentele Condiții Online, vă rugăm să ne contactați la adresa:

Drum Muntele Gaina 60B C, Sector 1, Bucuresti, Romania

Telefon: +021 242 1466

Email: OFFICE@KRONLIFT.RO

 1. Indemnizaţie şi plată

Sunteți de acord să exonerați și să nu solicitați de la Kronlift, afiliații, alți parteneri sau furnizori și fiecare dintre funcționarii acestora, directorii, angajații, acționarii, reprezentanții legali, agenții, succesorii și persoanele delegate de aceștia, orice daune, răspunderi, costuri și cheltuieli (inclusiv taxe notariale, pentru avocați și profesioniști ori costurile de judecată) ce pot rezulta din postarea, conținutul, ori transmiterea oricărui mesaj, date, materiale sau a oricărui Conținut al utilizatorului, încărcat pe site-ul web sau în urma încălcării acestor Termeni de utilizare de către dumneavoastră. În cazul în care orice reclamație sau acțiune legală ce rezultă din orice mesaj, sau orice alt Conținut al utilizatorului postat de către dumneavoastră, Kronlift își rezervă dreptul de a indica identitatea dumneavoastră, precum și orice alte informații disponibile despre dumneavoastră.

În cazul în care aveți un litigiu cu unul sau mai mulți utilizatori, prin utilizarea site-ului web Kronlift declarati ca exonerați Kronlift, afiliații, alți parteneri sau furnizori și fiecare dintre funcționarii acestora, directorii, angajații, acționarii, reprezentanții legali, agenții, succesorii și persoanele delegate de aceștia, de orice daune, solicitări și plăți (actuale sau în urma acestora), de orice fel, cunoscute sau necunoscute, ce rezultă sau care au legătură cu aceste dispute.

 1. Închiderea Site-ului Web

Avem dreptul să închidem site-ul web sau orice parte din acesta, din orice motiv, în orice moment, fără nicio notificare sau acord. Nu ne asumăm răspunderea sau responsabilitatea pentru defectarea arhivării sau ștergerii oricărui conținut și/sau a conținutului utilizatorului, încărcate pe site-ul web.

 1. Produsele Kronlift

Conținutul și informațiile afișate pe Site-uri sunt furnizate ca informații persoanelor interesate și pot fi utilizate numai în scop informativ. Informațiile cu privire la produse și servicii se pot referi la zone geografice și piețe limitate. O referință la un produs sau la un serviciu din cadrul Site-urilor nu implică faptul că un asemenea produs sau serviciu este, va rămâne sau va fi disponibil în locația dvs.

 1. Soluţionarea litigiilor

Acești termeni de utilizare vor fi guvernați și realizați conform legilor din Romania. Sub rezerva dispozițiilor legale obligatorii, orice utilizare a Site-urilor și toate disputele juridice care decurg din sau în legătură cu acestea sunt reglementate în exclusivitate de lega romana și vor fi înaintate jurisdicției exclusive a instanțelor din Municipiul Bucuresti.

 1. Clauza de nulitate

În cazul în care orice prevedere indicată în acești Termeni de utilizare este neexecutorie sau nu mai este valabilă, această prevedere invalidă sau neexecutorie va fi înlocuită cu o altă prevedere, executorie, similară prevederii originale, celelalte prevederi rămânând valabile.

 1. Clauza de renunţare la drepturi

Eșecul Kronlift de a aplica orice parte din Termenii de utilizare nu va reprezenta renunțarea de către Kronlift la drepturile indicate în Termenii de utilizare, indiferent de acțiunile anterioare sau viitoare ale unei persoane. Primirea oricăror fonduri de către Kronlift sau suportul acordat de către orice persoană pentru acțiunile Kronlift nu va reprezenta o renunțare la drepturile indicate în acești Termeni de utilizare. Numai o renunțare în scris, redactată și semnată de către un reprezentant autorizat al Kronlift, va produce efecte legale.

 1. Titluri

Titlurile capitolelor indicate în Termenii de utilizare sunt introduse numai în scopuri de informare, ne afectând sub nicio formă înțelesul sau interpretarea Termenilor de utilizare.

Vă mulțumim că folosiţi Site-ul nostru web.

Pin It on Pinterest